Alarmering

Fra 1895 til 1929, blev de frivillige brandfolk alarmeret, når der var brand, ved at der blev cyklet igennem byen med horn.
I 1929 blev der opsat en sirener, som vakte stor opsigt, når brandværnet blevet kaldt. Den blev placeret på en pæl tæt ved skolen, senere blev den så flyttet over på skolens tag..
Senere blev der også sat en op på kettingvej, hvor Augustenborg-Bilbørs havde værksted. 
I dag hænger den ene sirene stadig på taget af augustenborg skole. Men den har ikke været i brug siden 1994.
I 1994 købte værnet sine første “bippere” eller pagere for penge, vi havde fået fra sponsorer, fonde og passive medlemmer.
I 2019 blev vi opdateret med nye bippere, hvor hver brandmand kan melde tilbage om han/hun komme eller ej. På den måde kan de på vagtcentralen se at der kommer den hjælp der er nødvendig.