Besættelsestiden

Et særligt kapitel er besættelsestiden 1940-1945. Brandværnet skulle deltage i de bevogtningsopgaver, der efterhånden meldte sig. En vagt- og observationstjeneste, når sirenen varslede overflyvning, og det forekom ofte, idet de allierede flyvemaskiners rute gik tværs over Sønderjylland. En række af fly styrtede ned over Als. En anden samfundsmæssig opgave opstod 19. september 1944, da politiet blev sat ud af funktion. Brandværnet blev sat til at overvåge ro og orden, en opgave det løste tilfredsstillende.