Brandstationen

Den oprindelige brandstation lå på Slotsallén, bedre kendt under sprøjtehuset. Bygningen er opført kort efter 1800-tallet af den Augustenborgske hertug, til hvis hus der eksisterede et brandværn. I 1948 fik værnet anvist en brandstation i Storegade, en sidebygning til kommunekontoret. Den oprindelige station på Slotsallé måtte nedbrydes, fordi et gadegennembrud fra Storegade til Slotsallé skulle foregå på sprøjtehusets grundstykke. I 1980 så den nuværende brandstation dagens lys på Ahornvej. Her er der rimelig god plads til køretøjerne, et teorilokale samt lokale til mandskabet.