Brandværnet gennem 100 år

Værnet startede med en mindre sprøjte, en såkaldt “Landfahr-sprizte” , hvis kapacitet var 235 liter vand i minuttet, og der krævedes et mandskab på 10 til betjeningen. Vognrammen var af jern, og redskaberne fandtes under vognbunden. I 1910 udvides materiellet med en tilførselssprøjte, der kunne præstere 250 ltr/min. Indtil 1925 var værnets udrykning baseret på hestekraft, idet et spand heste klarede denne opgave. Fra nu af afløstes hestene af motorkraft, idet en lastbil transporterede brandsprøjten. Via en opkørselsrampe blev sprøjten trukket op på ladet. Brandalarmeringen foregik fra to steder i byen, et ved slottet, og et i centrum ved hotel Augustenborg ( Sydbank ). 1929 anskaffedes en sirene, der vakte opsigt og udrykningen blev tillige effektiviseret. I årenes løb har moderniseringen af værnet foregået i en jævn udvikling. Således kan nævnes at der i dag forefindes 4 udrykningsvogne, heri en tankvogn på 8000 liter vand, 1 forureningstrailer og ca. 2420 meter slangemateriel. Værnets mandskab er nu fuldt påklædt sikkerhedsmæssigt, nye lette hjelme med visir mod strålevarme samt beslag til montering af åndedrætsbeskyttelse. Arkitekt Flemming Thøisen har foræret en skurvogn, som man har indrettet til mandskabsvogn og anvendes ved de efterhånden mange brandvagter og tilsyn. Alle brandmænd er nu udstyret med alarmmodtagere, og udgiften til dette system er foræret af fonde, sponsorer og værnets passive medlemmer. Dermed er brandalarmeringen med sirenevarsling ude af drift.