Sammenlægningen af Augustenborg og Bro Frivillige brandværn

D. 11/2 2006 blev der afholdt Stiftende generalforsamling for Augustenborg-bro frivillige brandværn, forinden havde medlemmerne i Augustenborg frivillige branværn og Bro frivillige brandværn begge afholdt generalforsamling hvor brandværnene blev nedlagt og derefter blev der afholdt sammenlægningsgeneralforsamling på den nye brandstation på langgade 22. Op til sammenlægningen havde bestyrelserne fra de to brandværn lavet et udkast til den nye forenings vedtægter og disse blev fremlagt for medlemmerne og enstemmigt vedtaget.

Op til sammenlægningen havde bestyrelserne i begge brandværn arbejdet med beredskabschefen og kommunen på at samle de to brandværn på en fælles brandstation, blandt andet for at fremtidssikre de to brandværn mht. mandskab, men også fordi begge brandværn havde til huse på gamle brandstationer der ikke længere var tidssvarende. Inden sammenlægningen havde de to brandværn i en længere periode kørt sammen til brand og var derfor allerede vant til at samarbejde på skadesteder, men skulle nu også til at arbejde sammen hjemme på stationen.