Stationer igennem tiden

Augustenborg:
Da brandværnet startede i 1895 fik de til huse i sprøjtehuset på slotallé.
Senere i forbindelse med anlægningen af vejen imellem Storegade og slotsallé blev brandværnet nødt til at flytte til Storegade.
I 1978 valgte man så at flytte brandstationen til Ahornvej, hvor den lå indtil sammenlægningen med Bro i 2006.

Bro:
Da brandværnet startede i 1928 havde de ikke noget sprøjtehus og lånte da en lade hos J. Elnef til opbevaring af hestesprøjten.
Værnet byggede selv deres første sprøjtehus for midler skaffet fra lokalområdet. Dette stod færdigt i 1931.
I 1964 havde de bygget en nyere og mere moderne station, hvor de boede indtil sammenlægningen med Augustenborg i 2006.

Kortet viser gamle og ny placering af stationerne igennem tiden.