Om

Stiftelsen af det frivillige brandværn

I 1895 fostrede nogle Augustenborgere ideen til oprettelse af et frivilligt værn. 20 navngivne borgere indsendte et forslag til flækkekollegiet (kommunalbestyrelsen) om at få oprettet et frivilligt brandværn. Blandt de…

Read more

Brandværnet gennem 100 år

Værnet startede med en mindre sprøjte, en såkaldt “Landfahr-sprizte” , hvis kapacitet var 235 liter vand i minuttet, og der krævedes et mandskab på 10 til betjeningen. Vognrammen var af…

Read more

Alarmering

I tidligere tid var alarmeringsplanen for Augustenborg følgende. Udrykning ved ildebrand til Augustenborg, Sebbelev, Ketting, Bro, Miang, Lambjerg, Sundsmark og Spang. Tiden har forandret sig. Nu sorterer brandværnet under beredskabsloven,…

Read more

Brandstationen

Den oprindelige brandstation lå på Slotsallén, bedre kendt under sprøjtehuset. Bygningen er opført kort efter 1800-tallet af den Augustenborgske hertug, til hvis hus der eksisterede et brandværn. I 1948 fik…

Read more

Besættelsestiden

Et særligt kapitel er besættelsestiden 1940-1945. Brandværnet skulle deltage i de bevogtningsopgaver, der efterhånden meldte sig. En vagt- og observationstjeneste, når sirenen varslede overflyvning, og det forekom ofte, idet de…

Read more

Kaptajner igennem tiden

I 125 år har værnet har brandværnet i alt haft 21 forskellige kaptajner igennem tiden, når vi tæller både Bro og Augustenborg sammen.  Ved at følge linket, kan du se…

Read more