Overfladeredning

Vidste du,At Augustenborg-Bro frivillige brandværn har frivillige overfladeredder tilknyttet beredskabet i Augustenborg.

En overfladeredder er en brandmand der er uddannet og særligt trænet i at varetage en lang række redningsopgaver på og i vandet.


Opgaverne
Beredskabets overfladereddere kan indsættes i særligt krævende situationer, F.eks.:

 • Drukneulykker
 • Kæntringsulykker
 • Personer der er gået igennem isen
 • Eftersøgning af personer/genstande fra overfladen
 • Dyreredning
 • Assistance til andre myndigheder

En overfladeredder udfører rednings- og bjærgningsopgaver af mennesker, dyr og værdier fra overfladen af vandet.

En overfladeredder vil ved redning af personer i vandet typisk kun kunne redde en person ad gangen, medmindre der medbringes en flåde eller lignende.


Vi har overfladereddere fordi:

Der er meget vand omkring beredskabets dækningsområde, som bl.a. indbefatter Augustenborg Fjord som er en 10 km lang fjord på vestkysten af Als som rummer Augustenborg Havn, Augustenborg Yachthavn samt Lillehav.

Augustenborg-Bro frivillige brandværn har 30 brandmænd. Af dem er ca. halvdelen uddannet overfladereddere.


Teoretisk og praktisk overfladeredder uddannelse

Uddannelsen til overfladeredder bygger på en teoretisk platform efterfulgt af en praktisk, hvor mandskabet træner diverse scenarier samt færdighederne.

Uddannelsen er opdelt i to niveauer.

Det første modul er en 12 timers basisuddannelse. Det frivillige mandskab opnår her viden og færdigheder omkring sikkerhed, svømning, redningsteknik/-taktik, bjærgning, eftersøgningsteknikker, samarbejde, redningsudstyr samt praktiske scenarier.

Denne del gør mandskabet i stand til at kunne fungere som overfladereddere under indsatser i søer, moser, åer, vandløb, havne m.m.


Det næste modul er en seks timers overbygning.

Mandskabet opnår her viden og færdigheder omkring sikkerhed, taktisk sejlads, redningsudstyr på fartøjer, bjærgning af personer i åbent vand, patienthåndtering i redningsbåd herunder HLR, praktiske scenarier samt samarbejde med andre myndigheder.


Overfladeredder-uddannelsen varierer fra beredskab til beredskab.

Som en del af beredskabets vedligeholdelsesuddannelse træner og vedligeholder de frivillige brandfolk deres kompetencer flere gange om året.

Beredskabet udnytter de naturlige elementer, der kan være til stede. F.eks. havnearealerne og hårdt vejr til at træne i.


Optagelsesprøve til overfladeredder-uddannelsen

Optagelsesprøven består følgende:

 • Udspring fra 3 meter vippe
 • Afklædning af indsatsdragt ude i bassinet
 • Dyk efter genstand på bunden dybde ca. 3,5 meter (der må ikke bruges svømme- eller dykkerbriller)
 • 1000 meter svømning på tid (under 50:40 min. Over 50:50 min.–max tid)

Udstyr:

 • Ren ildløs beklædning
 • Svømmebriller
 • Badetøj

Personligt beskyttelsesudstyr

Overfladeredderen har udstyr, der gør dem i stand til at operere under alle forhold. Udstyret gør dem således både i stand til enten at blive indsat fra et fartøj eller svømme ud.

Redningsdragten fra Viking holder overfladeredderen varm i alle vejrtyper. Dragten er fleksibel, så den ikke hæmmer redderens bevægelsesfrihed under indsats.

Dragten er en tørdragt, hvor brandmanden kan have en underbeklædning indenunder.

En overfladeredders udstyr bestå af:

 • Tørdragt
 • Handsker
 • Hætte
 • Redningsvest
 • Svømmefinner
 • Dykkerbriller
 • Snorkel
 • Kniv
 • Lygte
 • Kommunikationsmidler
 • Udstyr til is redning

Overfladeredderen skal være markeret med reflekser og eller anden form for lys, der gør, at han tydeligt kan ses i mørke. Dertil skal overfladeredderen have mulighed for at have en redningsline fastgjort på sig.

Bliv frivillig brandmand og overfladeredder i Augustenborg-Bro frivillige brandværn

Vidste du at?

4 ud af 5 i danske beredskaber er deltids eller frivillige brandfolk. De må smide hammeren, forlade familiemiddagen eller løbe fra computeren, når alarmen lyder.

De kommunale beredskaber består af godt 9.600 personer. Af disse er ca. 7.900 ansat på deltid eller frivillig basis. Men der er brug for flere, som kan rykke ud til brande, hjælpe mennesker i nød og afhjælpe miljøkatastrofer.

Måske er det noget for dig?